210-5714237 210-5775493

11/07/2019
από ΥΙΟΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα : Εξοικονομώ κατ’οίκον.

Συγκεκριμένα, στις 15 Ιουλίου θα ανοίξει για τους ενδιαφερόμενους στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας , Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Αττικής.

Στις 18 Ιουλίου για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Τέλος, στις 22 Ιουλίου για τις περιφέρειες της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/ επικαρπίας/ ψιλής κυριότητας) σε κατοικία με ενεργειακή κλάση Δ και κάτω και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Ατομικό Εισόδημα (σε €)

Οικογενειακό Εισόδημα (σε €)

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

Άυξηση Επιχορήγησης ανά Προστατευόμενο Μέλος

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

10.000 έως 15.000

20.000 έως 25.000

50%

5%

70%

15.000 έως 20.000

25.000 έως 30.000

40%

5%

70%

20.000 έως 25.000

30.000 έως 35.000

35%

5%

70%

25.000 έως 30.000

35.000 έως 40.000

30%

5%

50%

30.000 έως 35.000

40.000 έως 45.000

25%

5%

50%

Άνω των 35.000

Άνω των 45.000

0%

5%

0%

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν δικαιούχο εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, μετά από συναίνεση των υπολοίπων. (Δεν υπάρχει περιορισμός για το ποσοστό συγκυριότητας που θα πρέπει να έχει ο αιτών.)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Α’ ΚΥΚΛΟ

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο κύκλων του προγράμματος είναι ότι στον β’ κύκλο, καταργείται το ανώτατο όριο στην έβδομη εισοδηματική κατηγορία και για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ειδικού προστίμου.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία έχουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. Για τις πολυκατοικίες με δικαίωμα ένταξης , θα ισχύει ότι η καθεμία θα λογίζεται σαν μία κατοικία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος και μέχρι 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα. Η έβδομη κατηγορία, αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, επωφελείται από το πρόγραμμα με τη δυνατότητα λήψης άτοκου δανείου. Ωστόσο, η λήψη δανείου δεν είναι υποχρεωτική . Ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 €.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω της αρμόδιας πλατφόρμας και η ηλεκτρονική αίτηση θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Μέσα από την ειδική πλατφόρμα του προγράμματος θα ελέγχουν αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία και απλουστεύεται η διαδικασία. Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι, θα επιλέγουν εάν επιθυμούν τη χορήγηση δανείου ή όχι. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα μπορούν να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος θα εξετάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή , ο οποίος θα εκδώσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Στη συνέχεια, με στόχο τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών , θα επιλέγονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων , θα πραγματοποιηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση , ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

Το κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή ή συμβούλου έργου θα καλύπτεται από το πρόγραμμα, εφόσον η αίτηση εγκριθεί.

Οι παρεμβάσεις που καλύπτει το πρόγραμμα , θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

  • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
  • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης


Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στα τηλέφωνα : 2105714237, 2105775493

Στείλτε μας Email στο: info@panagiotopouloi.gr

Επίσης, θα μας βρείτε στο κατάστημά μας ( Πελασγίας 27 – 38) , όπου θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με ό,τι απορίες έχετε και να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις παρεμβάσεις που μπορούμε να αναλάβουμε εμείς.