210-5714237 210-5775493

23/10/2019
από ΥΙΟΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γενικές οδηγίες για τοποθέτηση καμινάδας (Μονής & Διπλής)

Η σωστή τοποθέτηση μίας καμινάδας είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση. Κατά την έξοδο από το σπίτι ή το λεβητοστάσιο, στο κάτω μέρος της εξωτερικής καμινάδας, τοποθετούμε ένα ταφ και στην κάτω μεριά του ταφ, μπαίνει τάπα με σωληνάκι από το οποίο φεύγουν τυχόν υγρά συμπύκνωσης. Στη μεσαία έξοδο του ταφ ενώνουμε τη γραμμή που έρχεται από το σπίτι ή το λεβητοστάσιο.

Σε περίπτωση που έχουμε διπλή καμινάδα και από το λεβητοστάσιο έρχεται μονή, χρησιμοποιούμε μετατροπέα διπλής καμινάδας σε μονή. Σε όλες τις ενώσεις επιβάλλεται να βάζουμε τον ειδικό σφιγκτήρα, ο οποίος κρατά τα κομμάτια ενωμένα. Επίσης, για τη διευκόλυνση των κατασκευών υπάρχουν γωνίες 90°, γωνίες 67°, γωνίες 45°, ημιταφ και αποστάτες για τα στηρίγματα, σε περίπτωση που έχουμε μεγάλη απόσταση από τον τοίχο.

Καπέλα Καμινάδας

Το αντιανεμικό καπέλο, συνήθως, χρησιμοποιείται στους λέβητες και στις σόμπες. Στα τζάκια, μερικές φορές, χρησιμοποιούμε το περιστρεφόμενο καπέλο, όταν το τζάκι μας καπνίζει στο σπίτι και θέλουμε να βοηθήσουμε στο τράβηγμα του καπνού. Το περιστρεφόμενο καπέλο είναι φτιαγμένο με 2 ρουλεμάν και δεν επιτρέπεται να αποθηκεύεται ανάποδα.

Τοποθέτηση Μονής Καμινάδας

Η καμινάδα μονού τοιχώματος πρέπει να τοποθετείται με το θηλυκό μέρος προς τα πάνω, έτσι ώστε οι υγροποιήσεις να πέσουν μέσα στο σωλήνα και να μην τρέχουν απ’έξω και να τον πασαλείφουν. Προαιρετικά, εάν δεν θέλουμε να φεύγει καπνός έξω από την καμινάδα , τοποθετούμε φλάντζα σιλικόνης.

Τοποθέτηση Διπλής Καμινάδας

Η καμινάδα διπλού τοιχώματος πρέπει να τοποθετείται με το θηλυκό του εξωτερικού σωλήνα προς τα κάτω , ούτως ώστε τα νερά από τη βροχή να μην μπουν στην καμινάδα και χαλάσουν τη μόνωσή της. Πληροφοριακά, ο εσωτερικός σωλήνας έχει αντίθετη φορά (το θηλυκό μέρος κοιτάει προς τα πάνω), με αποτέλεσμα τυχόν υγροποιήσεις να πέφτουν μέσα στο σωλήνα και να μην κάνουν ζημιά στη μόνωση.