210-5714237 210-5775493

Φίλτρα προιόντων Φίλτρα προιόντων

Καμινάδες

11464800
16.28
Πρόκειται για καμινάδα διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L εσωτερικά και εξωτερικά πάχους 0.4mm, και με μόνωση πετροβάμβακα...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11465000
19.25
Πρόκειται για καμινάδα διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L εσωτερικά και εξωτερικά πάχους 0.4mm, και με μόνωση πετροβάμβακα...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11465300
23.60
Πρόκειται για καμινάδα διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L εσωτερικά και εξωτερικά πάχους 0.4mm, και με μόνωση πετροβάμβακα...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11465500
27.00
Πρόκειται για καμινάδα διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L εσωτερικά και εξωτερικά πάχους 0.4mm, και με μόνωση πετροβάμβακα...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11465800
30.55
Πρόκειται για καμινάδα διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L εσωτερικά και εξωτερικά πάχους 0.4mm, και με μόνωση πετροβάμβακα...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11466000
33.65
Πρόκειται για καμινάδα διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L εσωτερικά και εξωτερικά πάχους 0.4mm, και με μόνωση πετροβάμβακα...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11466500
40.65
Πρόκειται για καμινάδα διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L εσωτερικά και εξωτερικά πάχους 0.4mm, και με μόνωση πετροβάμβακα...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11466600
47.50
Πρόκειται για καμινάδα διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L εσωτερικά και εξωτερικά πάχους 0.4mm, και με μόνωση πετροβάμβακα...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11462900
4.82
Πρόκειται για καμινάδα από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L πάχους 0.4mm, μονού τοιχώματος κατάλληλη για τζάκια, καμινάδες επαγωγής καυσαερίων,...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11463000
5.82
Πρόκειται για καμινάδα από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L πάχους 0.4mm, μονού τοιχώματος κατάλληλη για τζάκια, καμινάδες επαγωγής καυσαερίων,...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11463200
6.88
Πρόκειται για καμινάδα από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L πάχους 0.4mm, μονού τοιχώματος κατάλληλη για τζάκια, καμινάδες επαγωγής καυσαερίων,...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11463300
7.45
Πρόκειται για καμινάδα από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX AISI 304L πάχους 0.4mm, μονού τοιχώματος κατάλληλη για τζάκια, καμινάδες επαγωγής καυσαερίων,...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης