210-5714237 210-5775493

Για περισσότερες πληροφορίες για το Αυτόματο Πότισμα, μπείτε εδώ.

1.80
+
Σωλήνα Ποτιστικού Φ 16
12103100
0.25
+
Σωλήνα Ποτιστικού Φ 20
12103200
0.30
+
Σωλήνα Ποτιστικού Φ 25
12103300
0.36
+
Σωλήνα Ποτιστικού Φ 32
12103400
0.58
+
Σωλήνα Ποτιστικού Φ 40
12103500
0.69
+
1.50
+
Λήψη Φ 6 ποτ. ( 10 τεμ.)
12104500
1.00
+
1.50
+
0.30
+
1.50
+
Σγρόμπια ποτίσματος
12105500
3.00
+