210-5714237 210-5775493

Όροι Χρήσης

Το www.panagiotopouloi.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής ομώνυμης εταιρείας « ΥΙΟΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, στην Ελλάδα (ΑΦΜ:081826160 / Δ.Ο.Υ. : Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της «ΥΙΟΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.panagiotopouloi.gr. Προτού εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, καθώς με την περιήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών θεωρείται ότι συμφωνείτε και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα.

Όροι

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η εταιρεία δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το συνολικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.panagiotopouloi.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΥΙΟΙ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, έκθεση, διανομή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του συνόλου ή οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφίας, κειμένου, εγγράφου ή εμπορικού σήματος αυτής της ιστοσελίδας, χωρίς έγγραφη έγκριση της εταιρείας.