210-5714237 210-5775493

Φίλτρα προιόντων Φίλτρα προιόντων

Τσιμέντα - Σοβάδες

21735000
3.10
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα Ταχύπηκτο, ειδικό επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα πρώιμων αντοχών. Ιδανικό για εργασίες που απαιτούν...
Σε απόθεμα
+

23001200
3.00
Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς Σοβάς πρώιμων αντοχών, εύχρηστος, κρυσταλλικής βάσης, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή για κάθε επισκευή...
Σε απόθεμα
+

23001300
9.80
Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς Σοβάς πρώιμων αντοχών, εύχρηστος, κρυσταλλικής βάσης, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή για κάθε επισκευή...
Σε απόθεμα
+

21706000
3.80
Eπισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για πάχος 2-20mm/στρώση Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών μηχανικών αντοχών, για...
Σε απόθεμα
+

21706010
15.00
Eπισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για πάχος 2-20mm/στρώση Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών μηχανικών αντοχών, για...
Σε απόθεμα
+

21855010
8.00
Το HYGROSMART ® - S -10 είναι υψηλής τεχνολογίας επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού, ινοπλισμένο και ειδικά τροποποιημένο ώστε να...
Σε απόθεμα
+

21733110
9.00
Το HYGROSMART ® -BUILDING-F είναι υψηλής τεχνολογίας επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού, ινοπλισμένο και ειδικά τροποποιημένο ώστε να παρουσιάζει...
Σε απόθεμα
+

21855020
33.50
Εύκαμπτος υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς 12 αποχρώσεων Εύκαμπτος αδιάβροχος αυτοκαθαριζόμενος σοβάς τελικής στρώσης κοκκομετρίας έως...
Σε απόθεμα
+

23001100
2.70
Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα, με βάση το φαιό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής, επιλεγμένα αδρανή σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης και τροποποιημένα...
Σε απόθεμα
+