210-5714237 210-5775493

Χαλκοσωλήνες

11477000
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Χαλκοσωλήνας για ψυκτικές εγκαταστάσεις σε κουλούρα. Η τιμή είναι τιμή κιλού. Κόβουμε σε όσα μέτρα θέλετε.
Σε απόθεμα

11477200
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Χαλκοσωλήνας για ψυκτικές...
Σε απόθεμα

11477300
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Χαλκοσωλήνας για ψυκτικές...
Σε απόθεμα

11477400
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Χαλκοσωλήνας για ψυκτικές...
Σε απόθεμα

11477500
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Χαλκοσωλήνας για ψυκτικές...
Σε απόθεμα