210-5714237 210-5775493

Φίλτρα προιόντων Φίλτρα προιόντων

11991404
31.77
Η απόδοση είναι 287 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13 bar....
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11991604
32.53
Η απόδοση είναι 407 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13 bar....
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11991605
39.47
Η απόδοση είναι 508 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13 bar....
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11991606
43.51
Η απόδοση είναι 610 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13 bar....
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11991607
49.48
Η απόδοση είναι 711 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13 bar....
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11991608
53.71
Η απόδοση είναι 813 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11991609
62.38
Η απόδοση είναι 915 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11991610
68.92
Η απόδοση είναι 1016 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11991904
45.24
Η απόδοση είναι 570 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11991905
54.87
Η απόδοση είναι 713 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11991906
62.19
Η απόδοση είναι 855 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης

11991907
66.42
Η απόδοση είναι 998 kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90°C επιστροφής 70°C . Περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα. Πίεση δοκιμής 13...
1 έως 3 ημέρες
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης