210-5714237 210-5775493

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ υψηλής θερμοκρασίας Cosmochrome 200 gr - 450 gr

2.85
21443500
Σε απόθεμα
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης
  • variations

Η Μπρουτζίνα COSMOCHROME αντέχει στη φωτιά, δεν καίγεται και δεν μαυρίζει.
Ειδική για ψυγεία, σόμπες, είδη εξοχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

R11 Πολύ εύφλεκτο

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται

R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος ή σκάσιμο

S2 Μακριά από παιδιά

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

S56 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων

Εταιρεία Χρωμάτων:
Cosmochrome

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ