210-5714237 210-5775493

Βερνικόχρωμα Extra Neochrom 200 ml - 375 ml - 750 ml - 2.5 Lt

2.90
21192220
Σε απόθεμα
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης
  • variations

ΧΡΗΣΗ: Εξωτερικοί χώροι
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Μέταλλα, Ξύλα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ: Τελικό χρώμα

Μεγάλης αντοχής γυαλιστερό χρώμα για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, διατηρεί την στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του αναλλοίωτες προσφέροντας προστασία και ομορφιά που διαρκεί. Σχηματίζει ένα σκληρό φίλμ, έχει μεγάλες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συθήκες και μεγάλη καλυπτικότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Mακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Περιέχει οξίμη της 2- βουτανόνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.


Εταιρεία Χρωμάτων:
Βιβεχρώμ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ