210-5714237 210-5775493

Ραδιατέρ 750 ml - 2.5 Lt

7.50
21812000
Σε απόθεμα
+
Προσθήκη στην λίστα σύγκρισης
  • variations

ΧΡΗΣΗ: Εσωτερικοί χώροι
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Καλοριφέρ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ: Τελικό χρώμα

Χρώμα για καλοριφέρ που παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις θερμοκρασίες και διατηρεί την γυαλάδα του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.

Περιέχει Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη  Υγρό και ατμοί εύφλεκτα  Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη  Mακριά από παιδιά  Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα  Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες  Μην καπνίζετε  Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό  Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα  Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  Να διατηρείται δροσερό  Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση  Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο  Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.Εταιρεία Χρωμάτων:
Βιβεχρώμ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ